menusearch
safeworker.ir

ماسک یکبار مصرف کرونا (N95 HEPA MASKS)

اولین تولید کننده ی مدیای فیلتر هپا و لباس های محافظ مواد خطرناک صنایع داروسازی شامل لباس فشار مثبت، چهارلایه ضداسید و sms ضد پودر در کشور

۱۳۹۹/۲/۳۱ چهارشنبه
(4)
(0)
ماسک یکبار مصرف کرونا (N95 HEPA MASKS)
ماسک یکبار مصرف کرونا (N95 HEPA MASKS)

ماسک یکبارمصرف:

 


مقدمه:


هم اکنون متاسفانه ویروس کرونا درکشور تلفاتی حدود130 هزار هموطن را درپی داشته واین ویروس می‌تواند با ویژگی مسری بودن شدید خود افراد بیشتری را مبتلا نماید. بدیهی است که کادر وتیم امداد ودرمان که درمناطق قرمز وزرد آلودگی قرار دارند، درمعرض خطر ابتلا می‌باشند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مهمترین وسیله حفاظتی دربرابر ویروس ها وبه ویژه کرونا ماسک تنفسی بوده وبدین جهت شرکت ایده پردازان ایمنی وظیفه خود دانسته دراین عرصه وارد شده وماسک استاندارد ویژه تیم درمان طراحی وتولید کند.

 

 

 

درابتدا می‌بایست نسبت به اندازه وابعاد ویروس کرونا وهمچنین فیلترهای مرسوم دنیا شناختی داشته باشیم.

 

ابعاد ویروس کرونا:


مطابق سند بدست آمده اندازه ویروس حدود1/میکرون است البته نکته امیدوارکننده این است که امکان دارد ویروس به ذرات بزرگتر بچسبد وازمیزان عبور آن ازفیلتر کاسته شود.

 

 

 

 

 

 

فیلتر وماسک های مورد استفاده دنیا:


با توجه به اندازه ویروس کرونا که درشکل نشان داده شده است از05/ میکرون تا15/ متغییر بوده وفیلترهای اولپا،هپا وN95 به ترتیب دارای قدرت فیلتراسیون نسبی بهتری می‌باشند.برندهای مختلفی با کاراییN95 عرضه شده اند همانند3M

 

 

 

 

 

 

 


ماسک ها واستاندارد داخلی:

 


ماسکهای مختلفی در داخل کشور ساخته شده اند که البته بعضی دارای گواهینامه استاندارد بوده ومتاسفانه بیشتر آنها بدون ذکر تستهای انجام شده مارکN95 را بر روی ماسک حک کرده اند.
خوشبختانه استاندارد ملی6138 ویژگیهای فنی ماسک یکبارمصرف را تدوین نموده ودرآن سه نوع ماسک را معرفی کرده و مشخصات عملکردی آنها رادرجدول2 ذکر کرده است.
نکته قابل تامل این است که ماسک های زیر میکرون می‌بایست جهت کادر درمان منطقه زرد و قرمز(RED&YELLOW ZONE) که بیشترین مواجه با غلظت بالای ویروس کرونا را دارند،مورد استفاده قرار گرفته و ماسک با کاربردهای عمومی درمحیطهای باغلظت پایین(GREEN ZONE)استفاده شوند

 

 
ماسک سه لایه نیز جزء ماسک عمومی محسوب می‌شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مطابق ردیف دوم جدول2 این استاندارد ماسک زیرمیکرون می‌بایستی بازده 98 درصد دربرابر ذرات با قطر 1/میکرون را داشته باشد واین مقدار کاملا مطابق با ابعاد ویروس کرونا است.

 


ماسکهای ساخته شده دنیا ازفیلترهپا:

 

 

 

 

 

البته ماسکهای دیگری نیز ساخته شده اند که علاوه بر ارتقای فناوری فیلتراسیون به ارگونومی وراحتی تنفس پرداخته واز میکروتوربوفن استفاده نموده اند.

 

 

 

 

 

 

 


با بررسی استاندارد ملی و ماسکهای دنیا در می‌یابیم که ماسک مناسب جهت حفاظت کادر وتیم درمان کرونا می‌بایست درکلاس حدود هپا باشد.

 

 

طراحی ماسک یکبارمصرف:

 


طراحی مدیای ماسک به صورت هفت لایه بوده که از اسپانباند-ملتبلون-اسپانباند تشکیل یافته که باهم لایه فیلتراسیون SMSMSMS راتشکیل داده است.

 

 

 


بازدهی فیلتراسیون همانند کاغذ هپا 99/95 ذرات3/میکرون بوده که می‌تواند موجب حفاظت در برابر انواع ویروس وباکتری همانند کرونا باشد

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

دانلود فایل PDF مقاله ماسک N95